USB xem K+

  • Thiết bị dùng xem K+ và Youtube miễn phí qua internet. Tương thích với đầu KTS VTC T201
  • Cách dùng:
  • Cắm USB có anten vào đầu KTS VTC T2
  • Đầu KTS tự nhận USB
  • Kết Nối wifi
  • Tiến hành xem K+ và Youtube thỏa mái

USB xem K+