Chúng tôi chuyển đổi kinh doanh cần thanh lý tổng đài cũ, thiết bị hội nghị, thiết bị hội thảo, camera hội nghị, Polycom ….

Đơn vị nào có nhu cầu liên tham khảo và liên hệ với chúng tôi